Đại hội cán bộ-viên chức năm học 2009-2010 của trường tiểu học Cát Linh được tổ chức vào sáng thứ sáu 16/10/2009.

Đại hội đã nhất trí thông qua các chỉ tiêu và biện pháp của kế hoạch năm học do đ/c hiệu trưởng trình bày để thực tốt chủ đề : " Năm học đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục ".

 

 

Đ/c Đỗ Quang Hợp - Hiệu trưởng đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức và việc thực hiện quy chế dân chủ năm học 2008-2009
Đ/c Đỗ Quang Hợp - Hiệu trưởng báo cáo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học mới 2009-2010 " Năm học đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục".
Tham luận của khối 1: Những đổi mới trong xây dựng nền nếp học sinh  và bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi.
Tham luận của khối 2: Những đổi mới trong việc thực hiện phong trào " Vở sạch, chữ đẹp "
Tham luận của khối 3: Những đổi mới trong việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy
Tham luận của khối 4: Những đổi mới trong việc thực hiện "Dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng".
Tham luận của khối 5: Những đổi mới trong việc tổ chức các câu lạc bộ " Môn học em yêu thích " để bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hoá.
Tham luận của Chủ tịch Công đoàn: Những đổi mới trong việc thực hiện chủ đề năm học và chăm lo đời sống giáo viên.
Tham luận của tổ chuyên biệt: Những đổi mới trong việc tổ chức các hoạt động ngoại khoá
Tham luận của tổ Tự chọn: Những đổi mới trong việc tổ chức các câu lạc bộ " Môn học em yêu thích " để bồi dưỡng học sinh giỏi các môn Tiếng Anh và Tin học
Đ/c Đỗ Quang Hợp - Hiệu trưởng tiếp thu các ý kiến đóng góp, giải đáp các thắc mắc kiến nghị của CBGV-CNV

Ban thanh tra nhiệm kỳ mới ra mắt và hứa hẹn

 

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2009 - 2010

                                    ------------------------------------------------

- Căn cứ Quyết định số 4385/ QĐ BGD&ĐT ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2009 – 2010 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

- Căn cứ Hướng dẫn số 7312/ BGD&ĐT – GDTH ngày 21 tháng 8 năm 2009 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2009 – 2010 đối với tiểu học và Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2009 – 2010 của ngành GD&ĐT Hà Nội.

- Căn cứ công văn số 8085/ HD- SGD&ĐT ngày 31 tháng 8 năm 2009 của Sở GD&ĐT Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2009 – 2010 ở cấp Tiểu học.

- Căn cứ vào hướng dẫn của Phòng GD  quận Đống Đa & đặc điểm, tình hình nhà trường, BGH trường tiểu học Cát Linh đề ra kế hoạch  năm học   2009 - 2010 cụ thể như sau:

          

A- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Năm học 2009 – 2010 được xác định là "Năm học đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục", GD tiểu học Hà Nội tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau :

- Tiếp tục thực hiện ba cuộc vận động và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" trong toàn ngành nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục đạo đức, nhân cách và kĩ năng sống cho học sinh.

- Tập trung chỉ đạo dạy học theo chuẩn KTKN các môn học phù hợp với từng đối tượng HS ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí.

- Duy trì và củng cố thành tựu phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, quan tâm công tác chăm sóc giáo dục trẻ khuyết tật, tàn tật, xây dựng trường chuẩn quốc gia, đẩy mạnh tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục. Triển khai có hiệu quả chương trình thí điểm tăng cường tiếng Anh ở lớp 3 và lớp 1.

 

B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

PHẦN I:

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ  NĂM HỌC 2009 - 2010.

 

A - ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2008 - 2009:

1.     Về hạnh kiểm:

Tốt: 1642 em đạt 100 % .                                                

2.     Về học tập:

Giỏi:  1238 em – 74,9% %                                         Khá: 305 em – 19,2 %

Trung bình: 98 – 6%                                      Yếu: 1 em – 0,02%

- 32/32 lớp đạt VSCĐ. Đạt tỉ lệ: 92,6% vở loại A.

7/32 lớp đạt 100% vở loại A: 1(DE), 3(A,C), 4G, 5(DE)  .                                                  12/32 lớp đạt trên 90% vở loại A: 1(ABCGH), 2(AEG), 3(E), 4(BE), 5(G).  Toàn trường đạt  92,4% vở loại A.

- Nền nếp : 27 /32 lớp Nền nếp Tốt 1(ABCDEG), 2(ACDEG), 3(ACDEG), 4(BCEG) và 5(ABCDEG).         5 /32 lớp có nề nếp  Tốt- :   1H, 2B, 3B,4A, 4D

3.Tổ chức tốt hội thi giáo viên giỏi cấp Quận và Thành phố.

          - Đ/c Nhữ Thị Thu Huyền:

        + Giải Nhất thi GVDG môn Mỹ thuật Quận Đống Đa

        + Giải Nhất thi GVDG môn Mỹ thuật TP Hà Nội    

        + Giải ĐDDH sáng tạo  

- Đ/c Nguyễn Bích Hà: Giải Nhất viết đẹp cấp Quận

- Đ/c Đỗ Kim Hiệp – Lớp 5 – Giải Ba môn Tiếng Việt - Toán cấp Quận.

- Khối 4 và cô Tú Anh  tổ chức tốt chuyên đề môn Thể dục lớp 4 cấp Quận

- Đ/c Đặng Thị Hằng: TPT giỏi cấp Thành phố

-  Đ/c Đỗ Kim Hiệp  đạt giải Nhì hội thi “Cắm hoa nghệ thuật”.

4. Các danh hiệu của trường:

-          Tập thể lao động xuất sắc cấp Thành phố.

-          Được Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo tặng bằng khen.

-          Trường tiên tiến xuất sắc về TDTT cấp Thành phố.

-          Trường đạt VSCĐ cấp Quận với tỷ lệ vở loại A  93,9%.

-          Liên đội mạnh cấp Thành phố.

-          Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu;

-          Công đoàn xuất sắc;

-           Chi đoàn vững mạnh;

-           Hội cha mẹ học sinh tốt.

 

B. MỘT SỐ NÉT VỀ TRƯỜNG TIỂU HỌC CAT LINH NĂM HỌC 2009 – 2010.

1.     Phát triển số lượng:

Khối

Số lớp

Số học sinh

Khối

Số lớp

Số học sinh

I

8

426

IV

7

365

II

6

341

V

6

300

III

6

330

 

 

 

Toàn trường

33

1762

 2. Giáo viên:

    *-  Tổng số CB - GV - CNV: 77 đ/ c. Trong biên chế: 44 đ / c.

 -  Hợp đồng Quận: 05 đ/c. Hợp đồng trường: 28 đ/c.

         Trong đó :  BGH 03 đ/c. Giáo viên cơ bản: 39 đ/c-(Cả biên chế và hợp đồng).

GV chuyên biệt và tự chọn: 14 đ/c. ( Nhạc : 2, Hoạ : 3, TD : 4, Tin học: 2, Tiếng Anh: 3 ) . Tổng phụ trách: 1 đ/c. Giáo viên dự trữ ( Chờ nghỉ chế độ và đi học ): 3 đ/c. Tài vụ: 2 đ/c. Thư viện: 1 đ/c. ĐDDH: 1 đ/c. Ytế: 1 đ/c. Lao công: 4 đ/c. Bảo vệ: 4 đ/c.

          Số giáo viên đạt chuẩn : 54 đ/c = 100% ; Số trên chuẩn 54 = 100 %.

          *  Trình độ chuyên môn

                           - Trên đại học                   : 1

                           -  Đại học                          : 38

                           -  Cao đẳng sư phạm          : 18

                           -  Trung cấp                       : 00

                           -  Bình quân tuổi giáo viên : gần 35 tuổi.

     * Phân công:

                           -  Giáo viên trực tiếp đứng lớp : 53 đ/c.

        ( Trong đó: 33 chủ nhiệm . 20 dạy bộ môn và các môn chuyên biệt - tự chọn.)                            

3. Một số chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2009 – 2010

1- Học sinh

1.1- Xếp loại hạnh kiểm 

Năm học

Thực hiện đầy đủ 4 nhiệm vụ của học sinh

Thực hiện chưa đầy đủ 4 nhiệm vụ của học sinh

 

Số lượng

Tỷ lệ %

Số lượng

Tỷ lệ %

2008-2009

1648

99,9

2

0,1

2009-2010

1762

100

0

0

1.2- Xếp loại học lực môn Toán – Tiếng Việt 

Năm học

Tỷ lệ % xếp loại học lực môn Toán

Tỷ lệ % xếp loại học lực môn Tiếng Việt

 

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Giỏi

Khá

TB

Yếu

2008-2009

75

18

6,8

0,2

75

18

6,8

0,2

2009-2010

75

18

6,9

0,1

75

18

6,9

0,1

1.3- Danh hiệu thi đua của học sinh

Năm học

Học sinh giỏi

Học sinh Tiên tiến

HTCT tiểu học

 

Số lượng

Tỷ lệ %

Số lượng

Tỷ lệ %

Tỷ lệ %

2008-2009

1072

65

330

20

100

2009-2010

1145

65

66

20

100

 + ) Học sinh giỏi : Có các đội tuyển thi Quận & Thành phố, đạt giải khá của Quận về các môn: Toán – Tiếng việt, Tiếng Anh, tin học, viết chữ đẹp, TDTT, mỹ thuật...........

1.3- Đội tuyển:

   a- Khối 5:  * Toán & Tiếng Việt cấp Quận                  :  8 giải.

                     * Tiếng Anh: 03 giải.                     * Tin học : 02 giải.

   b- Thể dục thể thao:

                      * Môn cờ vua, cờ tướng, điền kinh: Có 08 giải cấp Quận và Thành phố.

 1.4- Chỉ tiêu lớp:

          * Học sinh lên thẳng: 99,5%

                   + Khối 1, 2, 3: 99,7%

                   + Khối 4: 99,5%

                   + Khối 5: Hoàn thành chương trình tiểu học 100%.

* 100% đạt lớp VSCĐ. Tỷ lệ vở loại A: 93%. Có từ 6 lớp trở lên đạt 100% vở loại A.

       * 100% Chi đội mạnh. Liên đội mạnh xuất sắc cấp Thành phố.

        * 80% lớp tiên tiến.

4 - Giáo viên: 

* Chiến sĩ thi đua  cấp Quận : 5 Đ/ C.

* Đạt lao động giỏi cấp cơ sở: 40 Đ/C.

* Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở: 30 Đ/C.

* Giáo viên dạy giỏi cấp Quận  :  4  Đ/ C .

                     * Phấn đấu có giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố: 01 Đ /C.

       * Tổ lao động giỏi cấp quận :  2 tổ.

       *  Tổ lao động giỏi cấp cơ sở :  5 tổ còn lại .   

 5- Một số nhiệm vụ trọng tâm của trường :

- Giữ vững danh hiệu tập thể LĐXS cấp TP.

- Tr­ường TTXS về TDTT cấp Thành phố.

- Thư viện trường đạt thư viện chuẩn cấp Thành phố.

- Liên đội mạnh xuất sắc cấp Thành phố.

- Tr­ường VSCĐ cấp Quận.

- Chi bộ: trong sạch, vững mạnh.

- Công đoàn: Xuất sắc cấp Quận.

- Chi đoàn: Xuất sắc.

- Ban đại diện CMHS: Tốt.            

6-  15 chỉ tiêu thi đua:

 • Đổi mới và nâng cao chất l­ượng dạy và học:  Tốt.

¨       Giáo dục đạo đức, hoạt động ngoài giờ lên lớp, an toàn giao thông, phòng chống ma túy-tệ nạn xã hội: Tốt.

 • Văn thể mỹ, tổ chức tham gia các hoạt động chào mừng 1000 năm Thăng Long-Hà Nội:   Tốt.
 • Giáo dục lao động h­ướng nghiệp tự phục vụ, khai thác sử dụng CSVC... :  Tốt
 • Công tác y tế học đ­ường-bán trú:  Tốt.
 • Quản lý thu, chi tài chính:  Khá.
 • Thanh tra-kiểm tra công tác CMHS:  Tốt.
 • Phát triển-tuyển sinh-phổ cập giáo dục: Tốt.
 • Đổi mới quản lý, tổ chức, ĐTBD:     Tốt.
 • Thông tin- Báo cáo - Qui chế hội họp, ứng dụng CNTT: Tốt.
 • Phong trào thi đua Tr­ường học thân thiện - Học sinh tích cực, thực hiện các cuộc vận động của ngành:  Tốt.
 • Công đoàn, quy chế dân chủ, xã hội hóa giáo dục:  Tốt.
 • Kiểm định chất lượng giáo dục, sáng kiến kinh nghiệm: Tốt.
 • Công tác hè 2010:  Tốt.
 • Kết quả thực hiện nội dung đăng kí phấn đấu:  Tốt.

C. KHÓ KHĂN – THUẬN LỢI :

1 - KHÓ KHĂN : 

+ CSVC :

      Chưa đủ các phòng chức năng để tổ chức các hoạt động theo trường chuẩn quốc gia

      Sân trường chưa đủ rộng để tổ chức tốt các hoạt động tập thể.

+ Đội ngũ :

 Đội ngũ giáo viên trẻ ít, một số các đồng chí nhiều tuổi trình độ không đồng đều. 

2 - THUẬN LỢI :

+ Đội ngũ giáo viên :

       - Nhiệt tình và trách nhiệm trong công tác được giao .

       - Ham học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong giảng dạy và  quản lí học sinh .

       - Sống giản dị, trung thực và đoàn kết .   

            - Trường nằm ở vị trí thuận lợi về giao thông, cơ sở vật chất độc lập, khung cảnh sư phạm tương đối đẹp và trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy và giáo dục tương đối đầy đủ. Nhà trường đảm bảo sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất được trang bị . 

*  NHỮNG BIỆN PHÁP CHÍNH.

 I. PHÁT TRIỂN SỐ LƯỢNG- PHỔ CẬP XOÁ MÙ:

1. CHỈ TIÊU:

      -  Huy động trẻ 6 tuổi ra lớp :  100%.

      - Tỷ lệ lưu ban toàn trường : 0.    - Số học sinh bỏ học : 0     = 0 % 

2. BIỆN PHÁP :

   Kết hợp với Hội đồng giáo dục phường Cát Linh vận động phụ huynh cho con đi  học đúng độ tuổi.

  Nắm diễn biến sĩ số của các lớp hàng ngày. Học sinh nghỉ không phép quá 1

ngày, chủ nhiệm phải trực tiếp gặp phụ huynh tìm hiểu nguyên nhân, không để học sinh bỏ học vì khó khăn về kinh tế.

   Quan tâm đến học sinh phổ cập. Kèm cặp giúp đỡ các em để các em đạt học lực từ TB trở lên.

 Giảm 100% các khoản đóng góp cho con liệt sĩ, giảm 50% cho con thương

binh và một số phụ huynh thực nghèo có xác nhận của phường .

     Cùng GVCN và phụ huynh động viên khen thưởng kịp thời những học sinh nghèo vượt khó để các em yên tâm, cố gắng học tập.

II- XÂY DỰNG ĐIỀU KIỆN :

1 . CƠ SỞ VẬT CHẤT :

       Đảm bảo các lớp học thoáng về mùa hè, ấm về mùa đông, đủ ánh sáng và trang trí thống nhất theo quy định của Sở GD - ĐT .

       Mua thêm trang thiết bị, sách tham khảo, tài liệu và phát huy hiệu quả của các thiết bị hiện đại để thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy ở nhiều môn . 

2. ĐỘI NGŨ :

       Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn cho G/V thông qua sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề, tham quan .

        Tạo điều kiện để các Đ/C đi học nâng cao : Đại học tại chức, cao học

        Đảm bảo quyền lợi cho giáo viên & quan tâm chăm lo đời sống G/V.

III- DUY TRÌ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN :

*          DẠY VÀ HỌC ( HOẠT ĐỘNG I ):

1. CHỈ TIÊU  : Như trên.

2.  BIỆN PHÁP CHÍNH:

2.1 Xây dựng củng cố nền nếp dạy - học

          Dạy dủ, dạy đúng chương trình.

          Kiểm tra việc thực hiện chương trình qua vở h/s, thời khoá biểu, dự giờ.

          Quan tâm đến dạy các môn chuyên biệt và tự chọn.

2.2 Sử dụng tốt các loại sổ sách và quản lý chuyên môn.

a) Ban giám hiệu : Có đủ các loại sổ theo dõi các hoạt động và có tổng kết thi đua từng đợt, khen chê rõ ràng.

b) Tổ chuyên môn: Theo dõi đủ các buổi họp. Nội dung sinh hoạt có chất lượng cao. Thống kê kết quả bài kiểm tra và sinh hoạt chuyên đề.

c) Giáo viên :Sổ điểm - Chương trình - Soạn bài - Chủ nhiệm- Sổ dự giờ thăm lớp và bồi dưỡng chuyên đề - Sổ hội họp.

2.3 Đi sâu đổi mới phương pháp dạy học :

Quan tâm thống nhất dạy bài khó, sử dụng phiếu học tập, sử dụng ĐDDH & thiết bị hiện đại.

a.Tiếp tục đổi mới dạy học theo hướng hoạt động, phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh, ứng dụng CNTT vào giảng dạy.

b. Tiếp tục thực hiện giảm tải, chú ý đến bồi dưỡng học sinh giỏi.

c. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt nhóm chuyên môn, chú trọng giải quyết các bài tập khó, nội dung các phần khó dạy, những đề xuất mới và sử dụng ĐDDH.

d. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề của tổ chuyên môn.

e. Ứng dụng CNTT vào giảng dạy để nâng cao chất lượng dạy học.

2.4 Công tác kiểm tra đánh giá:   

 * Giáo viên:

Dự giờ, thăm lớp  2 tiết/ GV/ năm.

Kiểm tra hồ sơ giảng dạy  2 lần/ GV/ học kỳ. Qua sổ điểm 2 lần/ GV/ học kỳ. Đánh giá xếp loại GV 1 lần/ học kỳ.

* Học sinh :

Lớp 1: Kiểm tra định kì 4 lần / năm.

Lớp 2,3,4,5 : Kiểm tra định kỳ 5 lần / năm. (Trong đó có 1 lần đầu năm).

Xem vở học sinh một học kỳ 2 lần các loại vở : Các loại vở theo qui định của Sở GD - ĐT Hà Nội.

2.5 Bồi dưỡng:

* Giáo viên:

Tổ chức tốt các chuyên đề bộ môn ở các khối lớp, đặc biệt khối lớp 1.

BGH thường xuyên dự giờ, đánh giá, rút kinh nghiệm trực tiếp với giáo viên sau tiết dạy. Bồi dưỡng giúp đỡ GV dự thi GV giỏi các cấp.

Khuyến khích GV đi học đại học tại chức, cao học

Mở các lớp bồi dưỡng về sử dụng các phần mềm phục vụ giản dạy. Hướng dẫn soạn bài giảng điện tử để đổi mới phương pháp giảng dạy có hiệu quả.

* Học sinh :

 Tổ chức câu lạc bộ các môn năng khiếu học vào thứ 7 hàng tuần để chọn đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp Quận và Thành phố.

2.6 Đẩy mạnh các phong trào thi đua:

          Thi giáo viên giỏi các cấp ở khối lớp 1.

 Bồi dưỡng giáo viên cách viết sáng kiến kinh nghiệm .

Tổ chức trao đổi biện pháp rèn chữ giữ vở.

Tổ chức thi  khai bút đầu xuân, thi viết chữ đẹp toàn trường.

2.7  Quan tâm tới điều kiện dạy học :

          * Củng cố phòng đồ dùng dạy học :

         Xây dựng tủ sách dùng chung cho G/V & H/S .

        Trang bị đầy đủ cho G/V & H/S sách giáo khoa, tài liệu tham khảo & các trang thiết bị tối thiểu phục vụ dạy & học .

Có sổ theo dõi về tổng kết việc mượn đồ dùng dạy học để khen thưởng.  

 * GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC ( HOẠT ĐỘNG III - IV )

 1. NỘI DUNG :

-          Tiếp tục quan tâm tới việc giáo dục trẻ khuyết tật, kết hợp chặt chẽ

giữa nhà trường, gia đình và xã hội nhằm tăng cường các hoạt động giáo dục toàn diện. Chú trọng đến giáo dục đạo đức, giáo dục thể chất, giáo dục Quốc phòng, giáo dục thẩm mĩ, giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống Cách mạng Thủ đô, thiết thực hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

-          Tăng cường giáo dục, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tiếp tục thực hiện

cuộc vận động: “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “ Hai không”, cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và cuộc vận động “Dân chủ - kỷ cương - tình thương - trách nhiệm”. “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới quản lí tài chính và triển khai phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tăng cường xã hội hoá giáo dục.

2. BIỆN PHÁP :

2.1. Nội khoá:

-         Tiếp tục thi đua thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, lồng ghép vào các chủ đề trong chương trình giảng dạy và gắn với cuộc vận động xây dựng “Nhà trường văn hoá - Nhà giáo mẫu mực – Học sinh thanh lịch”; Thực hiện tốt kế hoạch 3842/ KH – GD&ĐT ngày 23/3/2009 về GD đạo đức, pháp luật, truyền thống lịch sử Thủ đô và phong cách người Hà Nội cho HS Tiểu học.

-         Tăng cường các hoạt động giáo dục truyền thống, lịch sử Thủ đô, lịch sử địa phương hướng tới đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội; coi trọng nội dung giờ sinh hoạt tập thể, tiết chào cờ và sinh hoạt truyền thống; đổi mới phương pháp dạy – học môn Đạo đức, thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức vào các môn học; tăng cường kĩ năng sống cho học sinh nhằm hình thành thái độ tự trọng, tự tin vào bản thân và có trách nhiệm với hành động của mình.

-         Thực hiện nghiêm túc chương trình nội khoá theo quy chế của Bộ.

-          Tăng cường đổi mới phương pháp dạy môn Đạo đức thông qua việc tổ chức các chuyên đề, sử dụng đồ dùng dạy học và các phương tiện dạy học.

-         Triển khai thực hiện nhiệm vụ lồng ghép: GD Pháp luật, phòng chống ma tuý - HIV/ AIDS, phòng chống tội phạm, phòng chống tai nạn thương tích, ATGT, bảo vệ môi trường.

-         Nâng cao chất lượng tổ nhóm chuyên môn bộ môn Đạo đức.  

-         Tăng cường dạy chuyên đề.

-         Tăng cường dự giờ, thực hiện các qui chế chuyên môn trong tổ nhóm, sinh hoạt khối chủ nhiệm (1 tháng/1 lần).

-         Sử dụng nghiêm túc và đúng qui định sổ điểm đánh giá học sinh, việc cho điểm học sinh phải sát với kết quả học tập, tránh việc cho điểm mang tính chất hình thức.

2.2.Ngoại khoá:

-          Đảm bảo thực hiện nghiêm túc 01 tiết chào cờ đầu tuần, có nội dung phong phú và có tính giáo dục.

-          Phát động tháng ATGT, PCMT, tổ chức ký cam kết trong HS - GV (Bản cam kết theo từng cá nhân, có chữ ký của HS, GVCN).

-         Tổ chức các hoạt động giao lưu về bảo vệ môi trường, tổ chức các cuộc thi vẽ tranh về môi trường.

-         Hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động của CLB phòng chống ma tuý, phòng chống tội phạm và an toàn giao thông.

-         Tăng cường công tác tham quan, giáo dục truyền thống thông qua các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”.       

2-3. Công tác giáo dục truyền thống:

-         Tăng cường công tác giáo dục truyền thống thông qua các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, tham quan các di tích lịch sử, các viện bảo tàng, các danh lam thắng cảnh của Thủ đô.

-         Tổ chức tham quan ngoại khoá theo đúng qui định của TP và Quận, có nội dung giáo dục. Kế hoạch tham quan phải báo cáo với Quận và Phòng GD - ĐT trước 1 tuần. Có kế hoạch cụ thể đối với học sinh. Nhà trường phải thông báo cho CMHS, đảm bảo an toàn trong các buổi tham quan.

2-4. Công tác phòng chống ma tuý, ATGT, PCCC, phòng chống thương tích và thực hiện an ninh an toàn trường học:

-         Thực hiện các kế hoạch chỉ đạo của Sở giáo dục, UBND Quận Đống Đa, Phòng GD - ĐT về công tác PCMT, ATGT, PCCC, PCTT.

-         Thành lập ban chỉ đạo của trường, có kế hoạch, tổ chức ký cam kết trong GV - HS.

-         Thực hiện nghiêm túc sinh hoạt dưới cờ ngày thứ hai tuần 2 hàng tháng với nội dung PCMT.

-          Đảm bảo công tác an toàn trường học ( việc trực của bảo vệ 24/ 24 giờ)

2-5.  Công tác chủ nhiệm:

-         Tổ chức cho GVCN học tập, nắm vững các văn bản pháp qui, qui định trách nhiệm, quyền hạn của GVCN, chịu trách nhiệm trước BGH về nhiệm vụ được phân công.

-         GVCN phải thực hiện đúng qui định về dạy thêm, học thêm. Các trường tiểu học học 2 buổi/ngày tuyệt đối không được dạy thêm học sinh (kể cả ngày nghỉ  thứ bảy và chủ nhật).

-         Xây dựng kế hoạch và nâng cao hiệu quả việc sinh hoạt khối chủ nhiệm. Tổ chức các chuyên đề về giáo dục học sinh.

-         Thực hiện nghiêm túc việc sử dụng sổ chủ nhiệm, nắm bắt tình hình H/S kịp thời, phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội để quản lý H/S của lớp.

-         GVCN có trách nhiệm thu các khoản thu của lớp mình dưới sự chỉ đạo của BGH, tuyệt đối không được thu các khoản thu ngoài quy định.

-          Quan tâm tới các đối tượng học sinh, đặc biệt học sinh hoàn cảnh khó khăn,  đối tượng chính sách, học sinh khuyết tật...

-         Thực hiện tốt cuộc vận động “ Nhà trường văn hoá- Nhà giáo mẫu mực - Học sinh  thanh lịch”. “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

2-6.  Công tác chăm sóc, giáo dục học sinh:

-         Lập kế hoạch để quản lý những học sinh trong diện học sinh khó khăn, học sinh trong diện chính sách, học sinh khuyết tật.

-         Kịp thời có những biện pháp chăm sóc, giúp đỡ, có chế độ báo cáo định kỳ trong khối chủ nhiệm và BGH để cùng phối hợp.

2-7. Công tác xây dựng kỷ cương nề nếp trong giáo viên, học sinh:

* Xây dựng các nếp:

-          Nếp tập trung đầu giờ và ra về của học sinh. Không để hiện tượng ùn tắc giao thông ở cổng trường.

-          Nếp tập trung ra vào lớp, kỷ luật trong học tập. Nếp quản lý học sinh với những trường 2 buổi / ngày. Có sổ giao ban, nhật ký đổi ca trực của giáo viên quản lý bán trú. Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh.

-         Xây dựng nếp chào hỏi, giao tiếp của học sinh: Thấy khách đến trường, lịch sự, lễ độ,  thể hiện sự thanh lịch của học sinh thủ đô.

-         Xây dựng và công khai các nội dung, qui định trong giáo viên, học sinh và CMHS, xây dựng nếp văn minh trong hội họp, lên lớp, trong giao tiếp ứng xử với CMHS và đồng nghiệp, đi sâu vào chất lượng cuộc vận động “Nhà trường văn hoá - Nhà giáo mẫu mực -  Học sinh thanh lịch”và cuộc vận động “ Nhà trường thân thiện, học sinh tích cực”.

2- 8. Công tác phối hợp:

-         Tăng cường công tác phối hợp với giáo viên bộ môn, đội thiếu niên, đoàn thanh niên trong trường, địa phương, cha mẹ học sinh và các lực lượng ngoài nhà trường dể giáo dục học sinh.

          Tăng cường công tác xã hội hoá giáo dục.

2- 9. Các hoạt động đoàn thể xã hội.

-         Tăng cường hoạt động của đoàn thanh niên, Đội thiếu niên.

          Thực hiện 3 chương trình công tác Đội của Hội đồng đội Thành phố và Quận.   Phát huy vài trò của các đoàn thể trong nhà trường để làm tốt công tác giáo dục.

2-10. Xây dựng nhà trường có khung cảnh đẹp.

-         Xây dựng nhà trường theo tiêu chí “Nhà trường văn hoá - Nhà giáo mẫu mực – Học sinh thanh lịch”, khung cảnh đẹp, nền nếp tốt, chất lượng cao.

    * GIÁO DỤC LAO ĐỘNG ( HOẠT ĐỘNG II ). 

1. Giảng dạy nội khoá:

     a. Thực hiện tốt chương trình giảng dạy nội khoá, qui chế giảng dạy và quản lý chuyên môn:

* Chỉ tiêu:  

-         100% giáo viên thực hiện tốt qui chế CM và có hồ sơ chuyên môn tốt.

-         Củng cố đội ngũ, đẩy mạnh nâng cao công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên bộ môn.

-         Có kế hoạch bồi dưỡng, duy trì và nâng cao chất lượng, kết quả học sinh giỏi môn Tin học.

-         Thực hiện tốt các chuyên đề bộ môn theo kế hoạch.

-         Chú trọng công tác xây dựng CSVC, sử dụng trang thiết bị và đồ dùng dạy học, ứng dụng KH – CNTT trong công tác dạy học và quản lí.

-         Thực hiện nghiêm túc công tác thư viện theo đúng định hướng công tác thư viện của Sở GD - ĐT.

* Biện pháp:

-         Giáo viên lên lớp giảng dạy. Soạn giáo án đầy đủ & có chất lượng. (Soạn mới 30% giáo án, sử dụng giáo án cũ phải có bổ sung). 100% giáo viên dạy lớp 4 soạn giáo án mới.

-         Dạy đủ và đúng chương trình, tuyệt đối không cắt xén, dạy dồn ... thực hiện dạy đủ số tiết theo qui định.

-         Có đủ hồ sơ chuyên môn của tổ, nhóm và cá nhân. Ghi chép thường xuyên và có chất lượng, đặc biệt là sinh hoạt chuyên đề.

-         Quan tâm đến việc sử dụng ĐDDH trong tiết dạy Kĩ thuật và Thủ công.

-         Đổi mới phương pháp dạy học. Đổi mới kiểm tra đánh giá thúc đẩy đổi mới PPDH, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học. Khai thác tối đa và hiệu quả các phòng học bộ môn, nâng cao kĩ năng thực hành, phát huy tính tích cực chủ độngcủa học sinh trong việc rèn luyện kĩ năng, tiếp thu kiến thức.

-         Thực hiện nghiêm túc qui chế cho điểm theo qui định.

* Nâng cao chất lượng bộ môn:

-         BGH phân công GV giảng dạy đúng chuyên môn.

-         Thực hiện ĐMDH theo hướng phát huy tích tích cực, chủ động của học sinh, nâng cao chất lượng các môn chuyên biệt.

-         Giáo viên dạy Thể dục mặc trang phục thể thao trong giờ thực hành hướng dẫn học sinh luyện tập.

* Bồi dưỡng học sinh giỏi  tin học:

* Chỉ tiêu:

-         Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi tin học để có đội ngũ tham gia thi học sinh giỏi các cấp đạt kết quả cao. BGH có kế hoạch sắp xếp thời gian hợp lý, phân công giáo viên bồi dưỡng các em trong đội tuyển học tin.

* Biện pháp:

-         Giáo viên dạy tin học thường xuyên quan tâm theo dõi để chọn được đội tuyển học sinh giỏi.

*Công tác thư viện, xây dựng CSVC, sử dụng trang thiết bị và ĐDDH.

* Chỉ tiêu:

-         Thư viện phấn đấu đạt thư viện tiên tiến cấp Thành phố.

-         Ban giám hiệu bố trí phòng thư viện hợp lý với điều kiện  của nhà trường.

-         Thư viện có đủ sách báo, tạp chí, bàn ghế, quạt, đèn chiếu sáng phục vụ giáo viên và học sinh.

-         Thư  viện có kế hoạch hoạt động cụ thể, cán bộ thư viện có nghiệp vụ chuyên môn tốt.

* Biện pháp: 

-         Có đủ các loại sổ sách quản lí thư viện theo qui định (6 loại).

-         Khai thác các nguồn kinh phí phục vụ hoạt động thư viện: chi đúng định mức phân bổ ngân sách cho công tác thư viện và tăng cường công tác xã hội hoá để xây dựng thư viện.

-         Mỗi khối được vào thư viện đọc sách 1 tiết/ tuần. Có giáo viên hướng dẫn.

-         BGH thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở thư viện để các đ/c hoàn thành nhiệm vụ. Tổ chức cho thư viện nhà trường tham quan, học thư viện các trường bạn có phòng thư viện tốt. 

HOẠT ĐỘNG VĂN - THỂ - MỸ (HOẠT ĐỘNG V )  

     Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi các  môn Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật các cấp.

a-    Hoạt động TDTT:

* Chỉ tiêu:

- Giữ vững và nâng cao kết quả thi đấu TDTT.

- Duy trì và đẩy mạnh hoạt động của các câu lạc bộ Văn nghệ, TDTT.

- Tham gia Hội khoẻ Phù Đổng cấp Quận.

- Tham gia thi văn nghệ của giáo viên và học sinh cấp Quận.

* Biện pháp:

- Tổ chức thường xuyên và có nề nếp các hoạt động tập thể trong giờ ra chơi và TD giữa giờ.

- Quan tâm bồi dưỡng học sinh có năng khiếu về TDTT, Mỹ thuật, Âm nhạc bằng hình thức CLB vào ngày thứ 7 hàng tuần.

b-    Hoạt động văn hoá, văn nghệ:

- Đẩy mạnh phong trào ca hát tập thể trong trường. Duy trì các hoạt động văn nghệ của giáo viên và học sinh một cách thường xuyên, đặc biệt trong những dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm học.

3. Công tác khác:

a-    KCSP:

Tiếp tục xây dựng môi trường KCSP xanh - sạch - đẹp, duy trì thường xuyên KCSP sạch đẹp trong nhà trường.

b. CSVC:

     Duy trì tốt CSVC để phục vụ cho giáo dục toàn diện.

c. Công tác chữ thập đỏ và Y tế học đường:

-           Đảm  bảo có phòng y tế theo qui định với đầy đủ trang thiết bị tối thiểu và thuốc thiết yếu theo QĐ số 417/ QĐ - SYT ngày 23/ 6/ 2005 của Sở Y tế Hà Nội.

-           Thực hiện chỉ thị 23/2006/CT-TTG, ngày 12 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về công tác y tế học đường.

-           Thông tư liên Bộ 03/2000/ TTLT – BGD&ĐT – Bộ Y tế về hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học.

-           Tổ chức thực hiện các qui định về vệ sinh trường học, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm ; xây dựng môi trường trường học an toàn, lành mạnh, xanh, sạch, đẹp. Phòng chống HIV/AIDS, tác hại của thuốc lá, suy dinh dưỡng, tai nạn thương tích, các dịch bệnh, tật trong trường học cúm A H1N1, cúm A H5N1, nha học đường, cong vẹo cột sống, cận thị, mắt hột, lao, sởi, sốt rét, sốt xuất huyết ...

-            Cán bộ y tế tham gia đầy đủ các chương trình tập huấn y tế do ngành y tế tổ chức. Phòng y tế phải có đầy đủ hồ sơ, sổ sách theo dõi các hoạt  động.

-           Đảm bảo các qui định VSATTP, 100% học sinh được uống nước sạch, công trình vệ sinh đúng qui cách. Không để xảy ra dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm tại trường.

100% dự tập huấn VSATTP cho nhân viên bếp ăn và cô trông bán trú.

            d- Kiểm tra, đánh giá:

-           Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, nâng cao hiệu quả quản lý.

-           Thực hiện chế độ thông tin báo cáo cập nhật, chính xác và đầy đủ, nộp đúng thời hạn qui định.  

* TÍCH CỰC  TỔ CHỨC HỌC 2 BUỔI / NGÀY,CÓ BÁN TRÚ:

            +  Chỉ tiêu phấn đấu :

                 Số lớp : 33 /33 lớp.  Số học sinh : 1762 học sinh   Đạt 100 % .

                Số học sinh bán trú: 1512 học sinh  ở cả 5 khối lớp.

           Biện pháp :

-         Quản lý chặt chẽ việc thực hiện về tổ chức bán trú nhằm từng bước nâng cao chất lượng chăm nuôi đối với các lớp học 2 buổi/ ngày.

-         Tăng cường công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

* CÔNG TÁC XÃ HỘI HOÁ GIÁO DỤC :

-         Công tác hội CMHS : Tập hợp được sức mạnh của Hội cha mẹ học sinh, giúp Hội thấy được vai trò vị trí của mình không thể thiếu được trong sự nghiệp giáo dục trẻ em.

* Đối với giáo dục cấp phường:

Tranh thủ sự quan tâm của Đảng uỷ, UBND và kết hợp với  Hội đồng Giáo dục  phường Cat Linh trong việc giáo dục học sinh chậm tiến, trong công tác phổ cập, giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn ”.

IV. CÔNG TÁC QUẢN LÝ

1.Công tác tổ chức:

Hiệu trưởng nắm vững năng lực của CB - GV để phân công công việc.

Phân công rõ nhiệm vụ, chức năng của từng người trong hệ thống quản lý nhà trường.

Phương châm đổi mới quản lý trong năm học: “ Kỷ cương nghiêm, chất lượng thực, hiệu quả cao

* Hiệu trưởng: Phụ trách công tác tổ chức, nhân sự, tài chính, HĐ 3 & 4, khối 5

* Hiệu phó: Nguyễn Thanh Thuỷ - Chủ tịch Hội đồng trường – Chi uỷ viên: HĐ 1, Phổ cập, Khối 3 & 4, tổ chuyên biệt, tự chọn và Phó chủ tài khoản

* Hiệu phó: Trần Hồng Vân: HĐ 2 & 5, CSVC & thiết bị, phòng ĐDDH, thư viện và y tế, khối 1 & 2, tổ phục vụ và bảo vệ

* Công đoàn:

Tổ chức các hoạt động của giáo viên.Theo dõi và sơ kết các đợt thi đua.

Động viên công đoàn viên thực hiện tốt cuộc vận động: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” và “ Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm.

Giới thiệu quần chúng ưu tú gia nhập Đảng.

* Chi đoàn + Tổng phụ trách:

Là lực lượng nòng cốt trong các phong trào của nhà trường.

Tổ chức các hoạt động tập thể cho học sinh.

Giới thiệu đoàn viên ưu tú gia nhập Đảng.

* Công tác Đảng:

    Chi bộ chỉ đạo mọi hoạt động của nhà trường theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng và nhà nước. Làm tốt công tác phát triển Đảng.

Năm học này dự kiến kết nạp từ 2 Đảng viên mới.

Giữ vững danh hiệu: Chi bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu.

* Ban đại diện CMHS:

Họp với Ban đại diện hội CMHS nhà trường và các lớp quán triệt Điều lệ Ban đại diện CMHS mới, chỉ đạo và thống nhất chương trình công tác.

Họp CMHS toàn trường 3 lần / năm học.

Kết hợp với Ban đại diện CMHS động viên, khen thưởng kịp thời những GV và HS đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập.

Giúp đỡ những học sinh khuyết tật,  khó khăn vươn lên trong học tập.

* Công tác thanh tra, kiểm tra:

            Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, đánh giá.Thực hiện tốt: 3 công khai, 4 kiểm tra.

BGH cùng ban thanh tra thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra chuyên môn. Tăng cường kiểm tra đột xuất với phương châm: “ Thực chất trong đánh giá”.

          Thực hiện nghiêm túc việc Thu - Chi trong nhà trường theo các văn bản qui định.Tạo mọi điều kiện cho ban thanh tra nhân dân làm việc đúng chức năng.

          * Công tác thông tin, báo cáo:

            Đảm bảo công tác thông tin, báo cáo 2 chiều nhanh, đúng hạn, chính xác và đầy đủ.

          Gắn công tác thông tin, báo cáo với tiêu chuẩn thi đua của cá nhân, tổ. 

MỌI HOẠT ĐỘNG TRONG NHÀ TRƯỜNG ĐỀU ĐƯỢC THỰC HIỆN CÔNG KHAI , DÂN CHỦ , BÀN  BẠC TẬP TRUNG .

 KẾT LUẬN

----------------

          Năm học  2009 – 2010 được xác định là “Năm học đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục”.

Tiếp tục thực hiện ba cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong toàn ngành nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục đạo đức, nhân cách và kĩ năng sống cho học sinh.

Tập trung chỉ đạo dạy học theo chuẩn kiến thức các môn học phù hợp với đối tượng học sinh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí.

       Bằng các chủ trương yêu cầu, chỉ tiêu, biện pháp cụ thể nêu trên, trường tiểu học Cát Linh quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học  2009- 2010, để đáp ứng với yêu cầu phát triển của sự nghiệp giáo dục trong giai đoạn phát triển mới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá của Thủ đô và đất nước.

                                                           Hà Nội, ngày 7 tháng 10 năm 2009

                                                                     HIỆU TRƯỞNG 

 

   Đỗ Quang Hợp


PHẦN II- KẾ HOẠCH THÁNG

THÁNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

BIỆN PHÁP

PHÂN CÔNG

KẾT QỦA TỒN TẠI ĐIỂU CHỈNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T. 9

Hoạt động 1:

-          Tổ chức tốt ngày “ Toàn dân đưa trẻ đến trường”. Khai giảng năm học mới.

-          Triển khai kế hoạch năm học.

-           Ổn định tổ chức lớp.

-          Xây dựng nề nếp dạy và học.

-          Thống nhất Thời khoá biểu các khối.

-          Sinh hoạt chuyên môn các khối.

 

 

 

-          Phát sổ điểm các khối và hướng dẫn cách ghi điểm.

-          Bồi dưỡng đội tuyển HSG Toán – TV khối  5.

-          Dạy Tin học cho HS từ khối 3 – khối 5 và Ngoại ngữ cho HS từ K1 – K5 (2 tiết / tuần).

-          Qui định về các loại hồ sơ sổ sách của GV, của khối trưởng chuyên môn, công đoàn. Tổ chức học lại các văn bản về quy chế chuyên môn của các khối lớp.

-          Kiểm tra chất lượng đầu năm 2 môn: toán + tiếng Việt từ Khối 2 -> khối 5.

- Lập danh sách GV thanh tra chuyên môn cấp trường, Quận.

- Phân phối ĐDDH cho GV và HS  các khối .

-          Dự chuyên đề Tập đọc và Toán tại Bế Văn Đàn và Thái Thịnh .

-          -          Phát sổ điểm cho các khối.

Hoạt động 2:

Thống nhất TKB các môn: Nhạc, TD, Hoạ, Tin học, Tiếng Anh. 

-          Phân công lao động chuyên vệ sinh sân trường và chăm sóc vườn hoa cây cảnh. 

- Triển khai các loại hồ sơ sổ sách hoạt động 2.

-          Thực hiện tốt TKB môn thủ công. Đặc biệt ở lớp 1, lớp 2, lớp 3.

-          Thành lập tổ thư viện đúng qui đinh 61/ QĐ. Có kế hoạch hoạt động theo đúng qui định. 

Hoạt động 3+ 4:

-          Tổ chức tốt lễ khai giảng, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường 5 –9.

-          Xây dựng nề nếp, kỷ cương khung cảnh sư phạm của trường lớp.

-          Thành lập đội sao đỏ, chấm điểm thi đua giữa các lớp.

-          Phát động phòng chống ma tuý, HIV/ AIDS.

-          Phát động tháng an toàn giao thông.

-                     Tiến hành họp phụ huynh đầu năm.

 Hoạt động 5:

-                     Học lại 2 bài Quốc ca, Đội ca.

-                     Mua các loại bảo hiểm, nhất là bảo hiểm y tế.

-                     Triển khai các loại sổ sách y tế và bán trú theo quy đinh của Phòng GD - ĐT.

-                     Mua đồng phục cho học sinh.

 -          Có kế hoạch mua thuốc cho y tế.

-          Kiểm tra vệ sinh cá nhân, xây dựng KCSP xanh, sạch, đẹp.

- Tập huấn cho nhà bếp và cô trông bán trú về VSATTP.

 

 

-          BGH + TPT +  GVCN

 

-          BGH nhà trường.

-          BGH điều chỉnh sĩ số các lớp.

- Đ/c Thanh Thủy - Hiệu phó.

 -          Chiều T2 lúc 16h30 – 18h30.

      Khối 1, 2, 3, 4, 5 và CB:           2 tuần / lần.

 

 

 

-          Đọc lại các văn bản về qui chế CM: Đ/c Thanh Thủy – HP.

-          Chọn học sinh giỏi các lớp trong khối thành 1 lớp.

-          Đ/c Hạnh, Ly, Vân Anh  dạy Tiếng Anh. Diệp, Hoa dạy Tin học.

 - Đ/c Thủy - HP phổ biến đến từng GV.

 - Kiểm tra từng tổ trong buổi SHCM.

-          8 h ngày 8 – 9 kiểm tra các khối, BGH ra đề.

-          Lập danh sách 10 đ/c cấp trường + 7 đ/c cấp Quận

 -          - BGH + GV  các khối.

-  Triển khai dạy chuyên đề tại trường. Đ/c Thuỷ - HP phân công.

-          Yêu cầu GV ghi chép đầy đủ các mục trong sổ

  

 BGH và GV bộ môn.

 

-          Khối 5: chăm sóc vườn hoa cây cảnh. Khối 4: Nhặt giấy rác ở sân trường.

- Đ/c Thuỷ – HP.

 - BGH kiểm tra việc thực hiện chương trình các khối lớp.

- Đ/c  Phụ trách phòng thư viện. Tiếp tục ghi chép sổ sách các loại.

  

-          BGH + TPT + GVCN các lớp tập dượt chuẩn bị khai giảng.

- Quét vôi toàn trường

- Trang trí lớp theo mẫu chung.

-          Khối 4, 5 mỗi lớp 2 em.

 -          Treo khẩu hiệu và tuyên truyền trên loa.

- Mời công an giao thông nói chuyện và các lớp ký cam kết.

-          Họp Chi hội trưởng các lớp: 16-9. 

 

-          Họp PHHS toàn trường: 19 - 9.

Đ/c Vân và TPT

-          97% mua bảo hiểm y tế, 80% mua bảo hiểm thân thể.

- Đ/C y tế, đ/c Thuỷ (KT) – Bán trú ghi chép hàng ngày. Đ/c Vân – Hiệu phó – kiểm tra cuối tháng.

-          Qui định HS mặc đồng phục

Thứ 2 và thứ 6.

- Đ/c  Y tế.

- Đ/c Vân + TPT và đ/c  y tế.

 

 

 

 

 

 


THÁNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

BIỆN PHÁP

PHÂN CÔNG

KẾT QỦA TỒN TẠI ĐIỂU CHỈNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.10

Hoạt động 1:

-          Phát động Hội thi GV dạy giỏi cấp cơ sở (từ 16 - 10 -> 15 - 12).

-          Dự các chuyên đề do Quận tổ chức.

- Triển khai một số chuyên đề cấp trường từ K1 – K5.

- Triển khai các CLB Tin học, Ngoại ngữ, Mĩ thuật, TDTT .... chiều thứ bảy.

-          Kiểm tra sổ điểm tháng thứ nhất.

-          GV đăng ký các danh hiệu thi đua.

 

- BGH kiểm tra qui chế chấm chữa các môn.

-          Củng cố phòng ĐDDH và bổ sung tủ sách cho thư viện.

-          Kiểm tra vở luyện chữ đẹp của GV  vào vở Tập viết lớp 4 (trong giờ SHCM)

-          Triển khai tháng “An toàn giao thông”, tiếp tục thí điểm giảng dạy “An toàn giao thông cho học sinh Tiểu học”. Triển khai chương trình giáo dục “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” của công ty Honda Việt Nam.

-          Triển khai “Phòng chống tai nạn thương tích cho HS”, chương trình y tế học đường, phòng chống dịch H1N1, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh răng miệng.

 

Hoạt động 2:

-          Thực hiện tốt nội khoá môn thủ công. 

-          Tiếp tục thực hiện tốt phân công lao

động chuyên chăm sóc cây hoa cây cảnh và vệ sinh sân trường. 

Hoạt động 3&4:

-          Thực hiện nghiêm túc chương trình

đổi mới SGK môn đạo đức lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5.

- Tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức, truyền thống cho học sinh kỉ niệm ngày giải phóng Thủ đô.

-          Tăng cường việc đổi mới phương

pháp giảng dạy môn đạo đức.

-          Hưởng ứng và thực hiện tốt tháng an toàn giao thông.

- Đại hội liên đội khối 4+ 5. Tổ chức đại hội mẫu ở lớp 4A ngày 16- 10.

Hoạt động 5:

- Đẩy mạnh phong trào TDTT.

- Tham gia Hội khoẻ Phù Đổng cấp Quận

- Phát động các hoạt động giáo dục tập thể của trường.

-          Khám sức khoẻ toàn diện cho học

sinh toàn trường.

-          Hoàn thành hồ sơ quản lí sức khoẻ học sinh.

-          Tổ chức văn nghệ cấp trường.

-          Chuẩn bị đón y tế Quận và phòng GD kiểm tra bếp bán trú.

-          Triển khai CLB năng khiếu: Hát

nhạc, TDTT, Mĩ thuật, Tiếng Anh, Tin học .

-  Đảm bảo các qui định về VSATTP không để xảy ra dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm tại trường.

 

-          Tất các GV tham gia dạy 1 tiết.

BGH + TT chuyên môn đánh giá.

-          BGH + GV các khối.

  

-          BGH qui định chuyên đề cho từng khối.

- Các đ/c dạy các môn chuyên biệt dạy lớp CLB. BGH kiểm tra.

-          BGH kiểm tra.

-          BGH chỉ đạo các tổ đăng ký thi đua theo chỉ tiêu chung của trường.

-          BGH kiểm tra chấm chữa của tất cả các lớp.

-          Sắp xếp lại phòng đồ dùng. Mua thêm sách tham khảo.

-          BGH Kiểm tra vở các khối.

 

 

-          BGH kiểm tra việc thực hiện của GV các lớp.

-          Đ/c TPT theo dõi lao động, chấm thi đua, nhắc nhở.

 

 

 

 

 

 

 

 

- BGH theo dõi thực hiện.

 

 

- Triển khai chuyên đề đạo đức.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Các lớp nộp cam kết thực hiện.

-          TPT phát động vào giờ chào cờ.

- Đ/c TPT chủ trì. BGH dự.

 -          BGH lập kế hoạch.

 

 

-          Khám theo lịch của PGD.

 

-          Đ/c  Y tế.

 

 

-          Tổ bếp tổng vệ sinh bếp ăn và khu vực xung quanh.

 

- Các đ/c dạy các môn năng khiếu dạy đều và có chất lượng.

 

- Đ/c Vân – HP + Đ/c Y Tế thường xuyên kiểm tra.

 


 

THÁNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

BIỆN PHÁP

PHÂN CÔNG

KẾT QỦA TỒN TẠI ĐIỂU CHỈNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T. 11

Hoạt động 1:

-          Tiếp tục Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

-          Tuyển chọn và bồi dưỡng giáo viên

dự thi giáo viên dạy giỏi cấp Quận khối 1.

-          Tổng kết Hội thi GVDG cấp trường

-          Kiểm tra định kì giữa học kì 1.

 

- Dự chuyên đề Tin học 3 và Khoa 4 tại tiểu học Cát Linh.

- Kiểm tra phong trào VSCĐ ở trường

 

 

-          Kiểm tra HSSS giáo viên.

-          Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi 

khối 5 các môn.

- Thực hiện chuyên đề các khối

Thanh tra chuyên môn GV cấp trường.

Hoạt động 2:

-          Duy trì lao động chuyên.

-          Thực hiện tốt chương trình LĐKT.

-          Bồi dưỡng học sinh giỏi tin học.

-          Sử dụng tốt trang thiết bị đồ dùng dạy

học.

Hoạt động 3+4:

-          Duy trì nề nếp trong và ngoài lớp.

-          Tổ chức tốt ngày nhà giáo Việt

Nam, quan tâm đến giáo viên đã nghỉ hưu.

-          Khen thưởng GV và HS có thành tích trong hội thi GV giỏi và Hội học của học sinh.

-          Thi báo tường: K4, 5.

 

-          Tổ chức sinh hoạt Đội và Sao nhi

đồng có hiệu quả, nội dung phong phú.

Hoạt động 5:

-          Duy trì ca múa hát tập thể. Tham gia thi văn nghệ cấp trường.

 

-          Tiếp tục kiểm tra bán trú.

 

-          100% các đồng chí GV đứng

lớp đều tham gia.

-          Chọn 3 tiết: Toán, Tiếng

Việt.

 

-          Tổng kết vào ngày 18/11.

-          BGH ra đề- Kiểm tra vào

ngày     /11.

- BGH + GV

 

-          BGH + KT + Thanh tra.

 

 

 

- Thầy Thuỵ, cô Mỹ và cô Hạnh dạy đội tuyển.

-          Các GV thực hiện chuyên đề. BGH dự giờ các tiết.

 

-          Theo phân công của TPT.

- GVCN dạy đúng chương trình

- Đ/c Lớp E,G dạy.

-          Tổ chức và phân loại lại, trang trí phòng ĐDDH và thư viện.

 

-          Sao đỏ trực tuần kiểm tra.

-          Tổ chức vào ngày 20/11,

Mời các đ/c  đã nghỉ hưu tham gia.

-          Thưởng dạy giỏi, hồ sơ tốt

và  những học sinh có nhiều điểm tốt.

-          Chi đoàn chấm báo đội ngày

17/11.

 

 

 

 

-          Đ/c TPT hướng dẫn kiểm tra đôn đốc.

 

 

 

-          Dạy các bài theo quy định.

 

 

- Đ/c Vân– HP + Y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÁNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

BIỆN PHÁP

PHÂN CÔNG

KẾT QỦA TỒN TẠI ĐIỂU CHỈNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T. 12

Hoạt động 1:

-          Duy trì giữ vững nề nếp, chuyên môn.

-Xây dựng các tiết giáo viên dạy giỏi để dự thi giáo viên dạy giỏi cấp Quận.

-          Tiến hành ôn tập cho học sinh các khối lớp chuẩn bị cho kiểm tra cuối học kì 1.

-          Chấm chéo VSCĐ học kì 1.

 

-          Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi khối 5 các môn.

-          Hoàn thành các chuyên đề học kì 1.

-          Thanh tra chuyên môn cấp Quận.

Hoạt động 2:

-          Đầu tư kinh phí bổ sung cho hoạt động thư viện.

-          Thực hiện chuyên đề  thủ công khối 1, 2, 3,4.

-          Tiếp tục thực hiện tốt lao động Chuyên và dạy tốt giờ lao động kỹ thuật nội khoá.

Hoạt động 3 + 4:

-          Thi đua học tốt lấy thành tích chào Mừng ngày Quân đội nhân dân và ngày hội Quốc phòng toàn dân.

 

-          Tổ chức tham quan, ngoại khoá.

-          Chuẩn bị kết nạp đội viên cuối học kỳ

1 cho khối 3, 4, 5.

-          Lập danh sách khen thưởng HS có

hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, con TB vươn lên học giỏi.

 

Hoạt động 5:

-          Chuẩn bị thi văn nghệ cấp quận của giáo viên và học sinh.

-          Duy trì ca, múa, hát tập thể.

-          Giáo dục học sinh giữ sức khoẻ,

phòng chống bệnh mùa đông.

-          Đánh giá xếp loại học lực, hạnh kiểm

khối 1, 2, 3, 4, 5 theo quy định mới. 

 

 

-          BGH + TPT + Gv trực tuần

kiểm tra.

-          BGH + GV dự giờ góp ý xây

dựng tiết dạy. PGD về chấm.

-          Thống nhất nội dung sinh hoạt

chuyên môn. Đề bài đ/c Hà ra.

 

- BGH + các khối trưởng kiểm tra hồ sơ chuyên môn.

-          Đ/c Thuỵ, Mĩ, Hạnh luyện thi.

 

- Các khối tiếp tục triển khai.

- Ngày dự:......................................

 

- BGH cho mua bổ sung.

 

- BGH + GV khối 1, 2, 3,4 và khối trưởng dự.

 

-          Tổng vệ sinh vào cuối tuần

4, lau cửa kính, chớp.

 

-          Phát động dưới cờ đầu tháng.

-          Kết hợp hội diễn văn nghệ

+Xem xiếc.

- BGH + Công đoàn tổ chức.

-          Đ/c TPT + Oanh tổ chức kết nạp đội viên cho khối 3, 4,5.

- GVCN lập danh sách nộp cho đ/c Vân - HP.

 

 

 

 

 

 

- Đ/c TPT + Bích Hà.

-          Đ/ c Y tế  phụ trách .

 

- Đ/c Vân phổ biến cho các khối trưởng và phát tài liệu cho GV.

 

 

 


 

THÁNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

BIỆN PHÁP

PHÂN CÔNG

KẾT QỦA TỒN TẠI ĐIỂU CHỈNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T. 01

Hoạt động 1:

-          Duy trì nề nếp dạy và học.

 

 - Kiểm tra học kỳ 1 theo lịch.

-          Đánh giá xếp loại học lực + hạnh

kiểm khối 1, 2, 3, 4 theo quy định mới. Khối 5 như TT15.

-          Hoàn thành điểm học kỳ 1, chú ý cộng điểm đánh giá xếp loại cho chính xác.

-          Kiểm tra sổ điểm học kỳ 1.

-          Thi viết chữ đẹp cấp trường vào tuần

đầu học kỳ II.

-          Bồi dưỡng học sinh giỏi các bộ môn.

-          Sơ kế học kì I- Tuyên dương khen

thưởng.

-          Sở kiểm tra hoạt động “Phòng chống tai nạn thương  tích cho HS” và phong trào VSCĐ cấp TP.

 

Hoạt động 2 :

-          Duy trì nếp lao động chuyên.

-          Thực hiện tốt lao động nội khoá, lưu sản phẩm lao động.

-          Mua đầy đủ các bộ lắp ráp kĩ thuật Cho học sinh các khối lớp học kỳ II.

-          Triển khai chuyên đề kĩ thuật K4, 5.

-          Bồi dưỡng đội tuyển HSG Tin học,

Tiếng Anh đi thi Quận.

 

Hoạt động 3 + 4:

-          Tổ chức tốt  lễ sơ kết học kỳ I.

-          Họp phụ huynh toàn trường.

-          Thu giấy vụn xây dựng quỹ đội.

-          Thu sách, truyện xây dựng thư viện.

 

Hoạt động 5:

-          Duy trì ca, múa. Hát tập thể.

-          Đón đoàn kiểm tra toàn diện PGD

- Học sinh viết 1 bài rèn chữ + GV.

 

 

-          BGH + TPT + GV kiểm tra, đôn đốc hàng ngày.

-          Thi vào ngày

-          Chấm bài chéo các lớp, học lại biểu điểm chấm và cộng điểm xếp loại chính xác.

- BGH kiểm tra các lớp.

 

 

- Đ/c Thuỷ– HP kiểm tra.

- Thi của GV + HS.

 

- Các đ/c dạy đội tuyển.

- BGH + Liên tịch họp xét thi đua.

 

 

 

 

 

 

-          Theo phân công của TPT.

-          Giáo viên chủ nhiệm theo đúng chương trình.

- BGH mua cho các lớp.

 

 

-          Tổ chức vào ngày...

 

 

 

-          Họp vào ngày...

 

-          Thu từ ngày ...

 

 

 

 

-          TPT cho hát vào giờ ra chơi.

- Vân + TPT.

 

 

 


 


THÁNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

BIỆN PHÁP

PHÂN CÔNG

KẾT QỦA TỒN TẠI ĐIỂU CHỈNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T. 02

Hoạt động 1:

-          Phát động hội học- hội giảng

mừng Đảng , mừng Xuân.

- Hoàn thành điểm tháng 1. GV viết

SKKN.

-          Dự giờ buổi thứ 2 trong ngày và kiểm

tra chuyên môn.

-          GV + HS viết 1 bài rèn chữ.

-          Triển khai các chuyên đề khối 3, 4, 5.

Hoạt động 2:

-          Duy trì nề nếp lao động chuyên, dạy

nghiêm túc giờ kỹ thuật nội khoá.

-          Bồi dưỡng học sinh giỏi các môn.

-          Phát động Hội thi cây cảnh mùa xuân. Chấm điểm các khối.

Hoạt động 3+4:

-          Phát động phong trào thi đua chào

mừng ngày 3/2, 8-3, 26/3.

-          Chuyên đề công tác chủ nhiệm.

 

-          Tổ chức viết SKKN.

-          Kiểm tra các lớp bán trú.

-          Dự giờ sinh hoạt của GVCN các khối lớp.

Hoạt động 5:

-          Duy trì ca, múa , hát, tập thể.

-          Nạo vét cống rãnh đảm bảo vệ sinh mùa hè.

-          Duy trì việc rèn chữ.

-          Tổ chức chuyên đề Y tế học đường.

-          Đảm bảo an toàn trong dịp Tết

Nguyên Đán.

 

 

-          Tổ chức vào ngày thứ

- Ngày.............................

-          Xong ngày..............................

 

-          Các khối 1, 2, 3, 4, 5 thực hiện

chuyên đề.

-          Khối trưởng ra đề cho khối.

- BGH phân công lớp dạy.

 

-          TPT + Cán bộ y tế kiểm tra

nhắc nhở hàng ngày.

-          Diệp (Tin học). Đ/c Hạnh TAnh.

- BGH + CTCĐ + Hội CMHS

 

 

-          Phát động dưới cờ.

 

-          Dự 1 tiết Đạo đức và 1 tiết

sinh hoạt lớp, kiểm tra SCNhiệm.

-          Mỗi GV viết đề cương SKKN.

- Thu sổ bàn giao HS bán trú.

- Dự 2 tiết.

 

 

-          TPT + GV trực tuần kiểm tra .

- Hợp đồng với công ty thoát nước.

 - GVCN các lớp rèn chữ cho HS

- Đ/c y tế

 

-          BGH + CTCĐ trực. Cho học sinh học nội quy và dặn dò nghỉ Tết.

 

 

 


 

THÁNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

BIỆN PHÁP

PHÂN CÔNG

KẾT QỦA TỒN TẠI ĐIỂU CHỈNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T. 03

Hoạt động 1:

-          Duy trì tốt nếp dạy và học.

 

-          Kiểm tra chéo hồ sơ chuyên môn các khối.

-          Đón đoàn Thanh tra chuyên môn cấp

Quận, cấp trường.

-          Kiểm tra định kỳ lần 3.

-          Hoàn thành điểm giữa học kỳ II.

-          Đón đoàn kiểm tra VSCĐ Quận.

 

-          Sở kiểm tra khảo sát thi đua các trường TTXS

-          Bồi dưỡng HS giỏi lớp 5 .

-          Tiếp tục các chuyên đề của khối 4.

 

-          Dự thi viết chữ đẹp cấp Quận.

-          Thi HSG lớp 5 cấp Quận.

 

Hoạt động 2:

-          Duy trì nề nếp lao động chuyên.

-          Dạy nghiêm túc giờ lao động nội khoá.

 

Hoạt động 3+ 4:

-          Thi đua chào mừng ngày 8/3 và ngày

thành lập Đoàn 26/3.

-          Thi nghi thức Đội và kết nạp Đội viên nhân dịp 26/3.

-          Hoàn thành sổ chủ nhiệm giỏi.

-          Hoàn thành đề cương SKKN.

 

Hoạt động 5:

-          Thi vẽ và triển lãm tranh viết về mẹ

và cô.

-          Duy trì ca múa nhạc tập thể.

-          Kiểm tra vệ sinh, y tế học đường.

Các lớp đón đoàn kiểm tra y tế học đường.

-          Học và phòng chống các bệnh mùa hè.

-          Tiếp tục thanh tra chuyên môn cấpQuận + Trường.

 

 

-          BGH kiểm tra hàng ngày.

 

-          BGh + Khối trưởng kiểm tra chéo vào ngày:........................

-          Theo lịch của phòng GD (Tiết

không báo trước).

-          Kiểm tra vào ngày:..................

-          Kiểm tra sổ điểm vào ngày:

-          BGH chuẩn bị báo cáo, GVCN

nộp vở của lớp.

-          Ngày.....................................

 

-  Thầy Thuỵ, cô Mỹ dạy theo lịch.

-          BGH và giáo viên dự chuyên đề của khối.

- Theo lịch của PGD.

 

 

 

-          Đ/c TPT kiểm tra cho điểm.

-          BGH dự giờ 1 tiết LĐKT.

 

 

 

-          Tổng kết bông hoa tặng mẹ, tặng cô (Đ/c  TPT).

 

 

- BGH chấm sổ chủ nhiệm các lớp.

GV hoàn thành đề cương.

 

 

 

-          Đ/c Hương thu tranh chấm và trao giải thưởng.

- Đ/c Tổng phụ trách.

- Trường kiểm tra vào ngày...........

- Theo lịch của PGD.

-          Cán bộ y tế phổ biến các cách phòng chống bệnh mùa hè.

- BGH dự giờ thanh tra trường. PGD dự giờ Quận.

 

 


 

THÁNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

BIỆN PHÁP

PHÂN CÔNG

KẾT QỦA TỒN TẠI ĐIỂU CHỈNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T. 04

Hoạt động 1:

-          Duy trì nề nếp dạy và học.

 

 

-          Thực hiện đúng tiến độ chương trình

để tiến tới ôn tập kiểm tra cuối năm đạt kết quả tốt.

-          Thực hiện chuyên đề:

 

-          Đón đoàn kiểm tra toàn diện.

 

 

Hoạt động 2 :

-          Duy trì nề nếp lao động chuyên, duy trì khung cảnh sư phạm luôn sạch đẹp.

-          Tổng vệ sinh, sắp xếp lại phòng

ĐDDH.

-          Tổ chức chuyên đề khối 5.

 

Hoạt động 3 + 4:

-          Đón đoàn kiểm tra liên đội mạnh.

-          Xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm.

 

Hoạt động 5 :

-          Duy trì ca múa hát tập thể.

-                     Đón đoàn kiểm tra  TDTT XS cấp TP.

 

 

-          BGH + GV trực tuần + TPT

đôn đốc, nhắc nhở kiểm tra hàng ngày.

-          Đ/c Thuỷ (Hiệu phó) + Khối trưởng chuyên môn rà soát chương trình, chuẩn bị câu hỏi ôn tập.

BGH + GV khối 1,2, 3, 4 dự, rút kinh nghiệm.

-          Theo lịch của Quận.

 

 

 

-          Đ/c  Y tế kiểm tra, nhắc

nhở và cho điểm hàng ngày.

-          Đ/c        sắp xếp lại phòng đồ dùng.

- BGH phân công GV dạy.

 

 

-          Theo lịch của Quận.

-          BGH + Công đoàn chấm.

 

 

- Đ/c Vân + TPT.

- Theo lịch của PGD.

-          Cán bộ y tế chuẩn bị.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

THÁNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

BIỆN PHÁP

PHÂN CÔNG

KẾT QỦA TỒN TẠI ĐIỂU CHỈNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T. 05

Hoạt động 1:

-          Tiến hành kiểm tra cuối năm

nghiêm túc, chính xác, đúng yêu cầu của các khối lớp.

- GV viết và nộp SKKN.

-          Tổng kết điểm học kỳ II, cả  năm,

đánh giá xếp loại chính xác.

-          Hướng dẫn học sinh ôn tập hè.

-          Tổng kết năm học 2009 – 2010

 

Hoạt động 2:

-          Hoàn thành chương trình môn thủ

công.

-          Lao động tổng vệ sinh, niêm phong các phòng học trước khi nghỉ hè.

-          Duy trì lao động chuyên.

 

Hoạt động 3 +4 :

-          Tổ chức tốt bình bầu thi đua của cá nhân, tập thể giáo viên, học sinh, tổ, khối.

-          Tổ chức tốt lễ bế giảng năm học.

-          Tuyên dương khen thưởng cho các cá nhân và tập thể có thành tích.

-Triển khai công tác hè 2010, bàn giao học sinh về điạ  phương.

 

Hoạt động 5:

- Duy trì ca múa hát tập thể vào giờ ra chơi.

- Tổng vệ sinh toàn trường phòng bệnh mùa hè.

 

 

- PGD và BGH ra đề kiểm tra các môn theo lịch chung.

 

 

-          Giáo viên chủ nhiệm các lớp

hoàn thành điểm.

- Giáo viên chủ nhiệm có chương trình ôn tập.

 

 

- GV dạy đúng chương trình. BGH kiểm tra.

- GVCN + Học sinh các lớp vệ sinh.

-          Đ/c Hiển theo dõi chấm thi đua các lớp lao động.

 

-          Khối trưởng phụ trách xét thi đua của tổ. BGH + Liên tịch xét thi đua chung.

-          BGH + Công đoàn tổ chức tổng kết cuối năm.

-          Phát phiếu hè cho học sinh về sinh hoạt tại địa phương.

 

 

-          Đ/c TPT + Trang phụ trách.

 

-          Tổ bếp + Lao công dọn.

 

 

 

 

 

 

Catlinh School
28/11/2011