JPG" width="300" height="225" align="right" hspace="2" vspace="2">

Tổ chức tổng vệ sinh trường lớp, giữ gìn phòng học thoáng mát, sạch sẽ - Ảnh Catlinhschool.

 

 

 

 

UBND QUẬN ĐỐNG ĐA

TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LINH

Số: 01 /KHYT-THCL

 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 29 tháng  7 năm 2009

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG DỊCH CÚM A/H1N1

A.   Đặc điểm tình hình:

1.     Số lớp: 33

2.     Số giáo viên và nhân viên : 82

3.     Kết quả khấm sức khoẻ năm học 2008 – 2009:

a.  Giáo viên:  - Loại tốt: 3

                       - Loại bình thường: 79

b.  Học sinh:   - Loại tốt: 1574

                       - Loại bình thường: 23

                       - Loại có bệnh: 3 ( thấp tim, tự kỉ,bớt sắc tố bẩm sinh bẩm sinh)

4.     Cán bộ y tế của trường:

-  Họ tên : Đặng Ngọc Bích        -   Sinh năm : 1985

-  Bằng cấp: trung cấp y              -  Số năm công tác tại trường: 6 tháng

-  Nhận xét: Năng lực chuyên môn còn hạn chế, chưa có nhiều kinh nghiệm công tác, có tinh thần trách nhiệm.

5. Cơ sở vật chất :

         - Phòng y tế còn nhỏ, tuy nhiên các trang thiết bị y tế và các cơ số thuốc tương đối đầy đủ theo quy định.

- Môi trường sư phạm sạch sẽ, thoáng mát đủ điều kiện cho giáo viên và học sinh làm việc, học tập và nghỉ ngơi.

6. Phân công ban chỉ đạo:

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Đỗ Quang Hợp

Hiệu trưởng

Phụ trách chung. Thành lập BCĐ, họp và phân công nhiệm vụ trong BCĐ, Phổ biến tuyên truyền trong Hội đồng GD về việc phòng chống dịch.

Trần Hồng Vân    

Hiệu phó

Quản lý công tác vệ sinh, bán trú, y tế.

Tạ Hoàng Tín

CTCĐ

Vận động đoàn viên công đoàn thực hiện tốt công tác phòng chống dịch.

Đặng Thi Hằng

Tổng phụ trách

Tuyên truyền trong học sinh.

Đặng Phương Dung 

Khối trưởng khối 1

Phụ trách tuyên truyền HS trong khối

Nguyễn Thị Thành

Khối trưởng khối

Phụ trách tuyên truyền HS trong khối

Vũ Kim Oanh

Khối trưởng khối

Phụ trách tuyên truyền HS trong khối

Nguyễn Ngọc Anh

Khối trưởng khối

Phụ trách tuyên truyền HS trong khối

Nguyễn Thị Thu

Khối trưởng khối

Phụ trách tuyên truyền HS trong khối

Đặng Ngọc Bích

Cán bộ y tế

Phụ trách chuyên môn

Nguyễn Thị Mai

Bếp trưởng

Phụ trách bếp ăn

Nguyễn Kim Oanh

Tổ trưởng Lao công

Phụ trách vệ sinh

Phạm Thị Lan

Trưởng ban phụ huynh

Phụ trách tuyên truyền trong phụ huynh học sinh

      B. Các biện pháp cấp bách triển khai công tác phòng chống dịch cúm A/ H1N1

NỘI DUNG

 

THỜI GIAN

BIỆN PHÁP – PHÂN CÔNG

1/ Công tác giáo dục tuyên truyền:

-Tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền, phổ biến kiến thức và những quy định của Nhà nước, Thành phố,Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT về  các biện pháp phòng chống dịch bệnh cúm A/H1N1 cấp cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh...Vận động học sinh khi có dấu hiệu ho sốt  phải đi khám. Khi mắc bệnh phải nghỉ học và cách li với mọi người.

 

3/8/2009

 

 

 

 

 

- Đ/c Hiệu trưởng phổ biến trong cuộc họp Hội đồng cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Đ/c Hiệu phó, TPT, GVCN,y tế tập trung HS tuyên truyền, phát tài liệu hướng dẫn,

- GVdạy lồng ghép nội dung tuyên truyền thông qua các giờ học chính khoá, sinh hoạt tập thể...

- TPT, cán bộ Y tế thường xuyên nhắc nhở trong các giờ chào cờ...

2/ Các biện pháp phòng tránh:

- Tổ chức tổng vệ sinh trường lớp, giữ gìn phòng học thoáng mát, sạch sẽ

- Trang bị xà phòng ở các nhà vệ sinh để giáo viên và học sinh rửa tay kỹ bằng xà phòng với nước sạch thường xuyên.

 

 

-  Chuẩn bị  các thuốc sát khuẩn đường mũi, họng, mắt và cơ sở vật chất cần thiết cho phũng y tế.

- Tăng cường sức khỏe cho giáo viên và học sinh bằng cách lên thực đơn ăn uống bán trú hợp lý, rèn luyện thân thể thông qua các giờ thể dục và các trò chơi dân gian.

- Theo dõi sĩ số và sức khoẻ  học sinh hàng ngày.

- Hạn chế tập trung đông người, hội họp, đặc biệt tại những phòng chật hẹp, ít thụng khớ ở khu vực nghi có dịch.

 

 

 

hằng ngày

 

- BGH trực tiếp kiểm tra giám sát, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác vệ sinh trong trường.

 

- Tổ lao công tăng cường công tác VS trường lớp.

- GVCN, GVBT nhắc nhở HS giữ vệ sinh cá nhân.

- GVCN thường xuyên thông tin, nhắc nhở cha mẹ HS phối hợp đảm bảo sức khoẻ và tăng cường các biện pháp phòng bệnh cho HS.

- Nhân viên Y tế đi các lớp nắm tình hình sức khoẻ HS để kịp thời phát hiện, báo về BCĐ xử lí, đồng thời chuẩn bị cơ số thuốc và cơ sở vật chất cần thiết để phòng tránh dịch bệnh .

 

- Tổng phụ trách và tổ thể dục phối hợp cho học sinh rèn luyện thân thể thông qua các giờ học, giờ ra chơi.

- Tổ bếp, GVBT thực hiện nghiêm túc các quy định về VSATTP trong quá trình chế biến, bảo quản.

- GV CN , cán bộ y tế đầu giờ kiểm tra và báo cáo BCĐ

3/Các biện pháp xử lý khi có trường hợp măc bệnh

 

Trong thời gian dịch bệnhxảy ra

- GV: Phát hiện trường hợp HS mắc bệnh trong thời gian ở trường cần đưa HS dến phòng y tế nhà trường, báo BCĐ kịp thời xử lí. Nếu HS mắc bệnh ở nhà, yêu cầu gia đình cho HS nghỉ học, thường xuyên liên lạc để nắm tình hình.

- Nhân viên y tế: Cách li đối tượng mắc bệnh, báo BCĐ, báo y tế phường. Sát khuẩn, vệ sinh môi trường theo quy định của y tế

4/ Công tác thông tin báo cáo

Trong thời gian dịch bệnhxảy ra

- GVCN, nhân viên Y tế nắm thông tin về tình hình sức khoẻ HS, báo cáo hằng ngày về BCĐ.

- BCĐ trực thông tin trong suốt thời gian HS ở trường. Báo cáo Về Phòng GD&ĐT hằng ngày.

5/ Lịch trực

7h 00’    ->17h15

-         BGH

-         Nhân viên y tế

Nơi nhận:                                                          HIỆU TRƯỞNG

-         Phòng GD: Để báo cáo

-         Các tổ khối chuyên môn:

Để thực hiện

VP: Để lưu                                 

 


Catlinh School
28/11/2011