Ngày 14/3/2007, trường tiểu học Cát Linh đã tổ chức thi và triển lãm đồ dùng dạy học tự làm năm học 2006-2007-(Ảnh: catlinhschool).

                        

 

    KẾT QUẢ THI ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TỰ LÀM CẤP TRƯỜNG

                                                 NĂM HỌC 2006 - 2007 

  1-     Kết quả hội thi Đ D D H cấp trường: Giáo viên đã tự làm đồ dùng bằng thủ công, trên máy tính..... Tổng số làm được:  91(trong đó có 35 đồ dùng kết họp với thiết kế bài dạy trên máy ; 2 phần mềm dùng cho Tiếng Việt và Âm nhạc)

-Số sản phẩm dự thi cấp trường theo các thể loại:  6

Gồm: Âm nhạc : 1

Tiếng Việt : 3

Tự nhiên xã hội : 2

- Đánh giá chung: Các đồ dùng có tính khoa học cao, tính sư phạm , thẩm mĩ tốt

Một vài đồ dùng được sử dụng cho nhiều bài có tính thực tiễn tốt

2- Tổng kinh phí đầu tư cho thiết bị (1580000 đồng)

3- Số sản phẩm dự thi cấp Quận: 

STT

Tên đồ dùng dự thi

Họ và tên GV làm Đ D D H

Môn

Xếp loại

1

Giới thiệu các nhạc sĩ, tác phẩm, nhạc cụ trong chương trình âm nhạc lớp 3,4,5

Nguyễn Công Tân

Âm nhạc

Tốt

2

bộ tranh kể chuyện lớp 1

Đặng Phương Dung

Tiếng Việt lớp 1

Tốt

           4- Tổng kinh phí đầu tư cho giải thưởng: (1.8 triệu đồng)

                   1giải nhất      : 500000 đồng

                   1giải nhì        : 400000 đồng

                   1giải ba         : 300000 đồng

                   3giải KK         : 200000 đồng 

 

                                                                             Ngày 16- 3 – 2007

                                                                               Hiệu trưởng 

                                                                              Đỗ Quang Hợp

Một số hình ảnh của triển lãm đồ dùng dạy học tự làm trường tiểu học Cát Linh

Catlinh School
28/11/2011