JPG" width="300" height="225" align="left" hspace="2" vspace="2">

Năm học 2008-2009, trường tiểu học Cát Linh tiếp tục được Sở Giáo dục & Đào tạo chọn thí điểm triển khai chương trình " Phòng chống ùn tắc giao thông trước cổng trường" - Ảnh Catlinhschool.

 

 

 

 

Lễ phát động chương trình " Phòng chống ùn tắc giao thông trước cổng trường" được tổ chức vào sáng thứ 2 đầu tuần
Công an phường Cát Linh thường xuyên giúp đỡ nhà trường trong công tác tuyên tuyền và giữ gìn an ninh, trật tự trước cổng trường.
Diễn đàn " Chúng em thi đua thực hiẹn tốt 5 điều Bác Hồ dạy " được tổ chức nhân kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
Văn nghệ trong Diễn đàn
Tham gia sôi nổi các trò chơi tìm hiểu 5 điều Bác Hồ dạy
Tham gia sôi nổi các trò chơi tìm hiểu 5 điều Bác Hồ dạy
Chung kết trò chơi dân gian của học sinh khối 3- Nhảy dây nữ
Chung kết trò chơi dân gian của học sinh khối 3- Nhảy dây nam
Nhất lớp 3B- Nhì lớp 3A
Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giảng dạy
Làm việc theo nhóm
Triển khai Hội thảo " Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy " cấp trường
Triển khai Hội thảo " Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy " cấp trường
Triển khai Hội thảo " Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy " cấp trường

Catlinh School
28/11/2011