JPG" width="300" height="225" align="left" hspace="2" vspace="2">

Sân khấu hóa giờ chào cờ để giờ chào cờ luôn là tiết sinh hoạt ngoài giờ bổ ích- Ảnh Catlinhschool.

 

 

 

 

 

Khai bút đầu Xuân- Thi viết chữ đẹp
Góp quỹ ủng hộ học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Cô giáo Nhữ Thu Huyền thi GVDG Thành phố
Giáo viên và học sinh Khối 4-5 tập huấn sử dụng Internet do Yahoo VN tổ chức
Tham gia giải toán trên Internet tại phòng Tin học
Cô Vũ Thi HươngTham gia thi Cán cộ thư viện giỏi cấp Quận
Thanh tra chuyên môn cấp Quận ( Tiết báo trứơc ) và cấp trường ( Tiết đột xuất )
Hội giảng mùa xuân
Khám sức khỏe toàn diện cho học sinh toàn trường
Tham gia Giao lưu với cán bộ quản lý huyện Đan Phượng
Tập huấn sử dụng các phần mềm của SchoolNet
Tiếp tục triển khai " Xây dựng nhà trường văn hóa, học sinh tích cực " với 5 nội dung và 3 dứt điểm
Tham gia Hội thi Cắm hoa nghệ thuật do CĐGD Quận tổ chức
Tổ chức Lễ kỷ niệm và văn nghệ chào mừng

Catlinh School
28/11/2011

Nội dung khác: