jpg" width=200 align=left border=0>"Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo

Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền

Cô và mẹ là hai cô giáo

Mẹ và cô ấy hai bạn hiền ...".

Tranh của Nguyễn Việt Huyền Anh - 1E

 

 

 

 

Cô và trò trò chuyện tại sân trường- Hà Phương 5G

2 bạn nói chuyện khi cô giáo giảng bài - Nguyễn Đan Chi Mai 5G

Hát mừng ngày Nhà giáo Việt Nam - Hoàng Nam Khánh 2I

Cô giáo của em- Long B 2E

Hoa điểm mười tặng thầy cô - Minh Ngọc.

Múa hát chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam- Đỗ Khánh Vy 5G

Vui tới trường - Thảo Ly

Múa hát chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam - Ngọc Hà 2E


Catlinh School
28/11/2011