Trường em là trường học thân thiện - an toàn- Tranh của Nguyễn Hà Phương 5G.

 

 

 

 

 

Sang đường đúng vị trí quy định- Đỗ Trọng Kiên 5C
Không tụ tập nơi nguy hiểm ( Cây gẫy )- Phan Lê Thuỳ Trang 4E
Tôn trọng luật giao thông - Nguyễn Tuấn Dũng 4A
An toàn khi vui chơi - Lê Hà Anh 4G
Nguy hiểm quá! Cần quan sát xe cộ khi sang đường- Trần Huy Hoàng 5C
Trường học thân thiện - An toàn. Nguyễn Phương Thảo 5E.
Trường học thân thiện - An toàn. Đan Minh Thư 5E
Một buổi sinh hoạt ngoại khoá- Lại Minh Châu 5G
Cùng vui chơi - Nguyễn Phương Anh 5C
Tôn trọng luật giao thông khi sang đường - Nguyễn Phương Anh 5C
Sang đường không đúng quy đinh, rất nguy hiểm - Nguyễn Viết Vũ 4E
Không vui chơi dưới lòng đường - Vũ Ngân Châu 5C
 

Catlinh School
28/11/2011