Nguyễn Bỉnh Khiêm còn có tên là Nguyễn Văn Đạt, người làng Trung Am, huyện Vĩnh Lại, phủ Hạ Hồng, xứ Hải Dương (Nay thuộc xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng). Cha là Nguyễn Văn Định, sinh viên trường Quốc Tử Giám, nhưng không ra làm quan, về quê dạy học, lấy hiệu là Cù Xuyên Tiên Sinh. Mẹ là Nhữ Thị Thục, con gái tiến sĩ thượng thư bộ Hộ Nhữ Văn Lan.

Nguyễn Bỉnh Khiêm theo học Đình Nguyên Bảng nhãn Lương Đắc Bằng. Năm Giáp Ngọ 1534, Ông đỗ đầu kì thi Hương , sau đó đỗ đầu hai kì thi Hội, thi Đình năm Ất Mùi 1535. Sau khi thi đỗ vua Mạc bổ nhiệm chức Đông Các hiệu thư, trải thăng đến chức Đông Các đại học sĩ, tả thị lang bộ Lại.

Năm Nhâm Dần 1542, quyền thần lũng đoạn triều chính, ông dâng sớ đòi chém 18 viên quan to cậy thế làm càn nhưng không được vua chấp nhận, Nguyễn Bỉnh Khiêm từ bỏ quan chức về quê dạy học. Học trò của ông rất đông và rất nhiều người trở thành nhân tài của đất nước như Trạng nguyên Giáp Hải, Phùng Khắc Khoan... Dù về quê nhưng các vua nhà Mạc rất kính trọng, xem ông là thầy và thường xuyên sai sứ đến hỏi mưu kế.

Đến năm 1585, ông mắc bệnh nặng, khi ông qua đời, nhà vua cử phụ chính đại thần về uý tế, dựng đền thờ, nhà vua tự tay viết biển đề hàng chữ Mạc Triều Trạng Nguyên Tể Tướng từ (Đền thờ quan tể tướng, Trạng Nguyên triều Mạc)

                Truong Tieu Hoc Nguyen Binh Khiem - Quan 1 - TPHCM

 

Catlinh School
28/11/2011