Hôm nay, ngày 27 tháng 8 năm 2012, Trường tiểu học Cát Linh tổ chức một buổi chuyên đề về tư vấn học đường - dạy học tích cực do PGS TS Nguyễn Công Khanh - giảng viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội truyền thụ.

Hôm nay, ngày 27 tháng 8 năm 2012, Trường tiểu học Cát Linh tổ chức một buổi chuyên đề về tư vấn học đường - dạy học tích cực do PGS TS Nguyễn Công Khanh - giảng viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội truyền thụ. Trong buổi chuyên đề, thầy đã truyền thụ cho đội ngũ cán bộ giáo viên chúng tôi những kinh nghiệm, thực nghiệm về dạy và học tích cực hiệu quả phát triển đa trí thông minh cho trẻ, kỹ năng giao tiếp với phụ huynh học sinh...Kết hợp vào đó là những kinh nghiệm dạy học mà thầy đã được tiếp xúc. Buổi chuyên đề đã diễn ra thành công tốt đẹp. Dưới đây là một số hình ảnh đã diễn ra trong buổi chuyên đề:

PGS TS Nguyễn Công Khanh

Catlinh School
27/08/2012

Nội dung khác: