Bài giảng - Giáo án 08/02/2012

Tập đọc- Kể chuyện lớp 3: Các em nhỏ và cụ già

Chuyên đề: Tập đọc- Kể chuyện lớp 3 cấp Quận.Bài: Các em nhỏ và cụ giàdo cô giáo Trần Thanh Lam và Vũ Phương Anh trường tiểu học Trung Tự ( Đống Đa ) thực hiện.

Catlinh School